پیشنهاد ما برای انتخاب موضوع جدید پایان نامه روانشناسی تحقیق درباره تعداد اعضای خانواده و اهمیت آن است.

ناسازگاریهای خانواده های گسترده در مقایسه با خانواده های هسته ای، وخیم تر و دائمی تر است و اغلب مربوط به سنین مختلفی می شود که در آن از لحاظ نیازها، علایق، آرزوها و ارزشها اختلاف به وجود می آید و نتیجتا به ناسازگاری در خانواده منجر می شود. تخریب روانی می تواند نتیجه محرومیت مالی باشد که در خانواده های گسترده شایع است. زمانی که والدین باید مسئولیت مالی بزرگترها را در خانواده به عهده بگیرند، آنها اغلب از بسیاری از امکانات مادی، اجتماعی و آموزشی برای خود و کودکانشان می کاهند و هر عضو خانواده باید برخی از مسئولیتهای مربوط به مراقبت از بزرگترها را بر عهده بگیرد. این شرایط باعث افزایش حس ناخشنودی و رنجش بویژه بین کودکان و نوجوانان خانواده می شود. با دانستن و حس کردن اینکه کودکان و نوهها چه احساسی دارند، افراد مسن اغلب به خاطر تحمیل چنین شرایطی به خانواده هایشان احساس گناه می کنند.

آسیب روانی در مورد اعضای خانواده های گسترده و در خانواده های متحرک در مقایسه با خانواده های ثابت بیشتر است. زمانی که اعضای جوانتر خانواده ها می توانند از نظر حرفه ای و اجتماعی پیشرفت کنند اغلب از اینکه دیگر اعضای خانواده نمی توانند با آنها باشند احساس کمرویی و خجالت می کنند. این که موقعیت خانوادگی خانواده گسترده، اثرات نامطلوبی بر شخصیت اعضای خانواده داشته باشد امری اجتناب ناپذیر نیست. این اثرات خوب و بد به روابط عاطفی بین اعضای یک خانواده هسته ای با اقوامشان و اینکه اقوام تا چه اندازه از الگوی زندگی خانواده هسته ای رنج می برد و حضور آنها تا چه اندازه نیازمندیهای مالی ایجاد می کند و دیگر شرایط بستگی دارد.

برای سفارش پیشنهاد موضوع جدید پایان نامه روانشناسی درباره اعضای خانواده و مسائل مرتبط با آن با ما در ارتباط باشید.