بانک موضوع پایان نامه رشته مشاوره (ارشد و دکتری)

این لیست بانک موضوع پایان نامه رشته مشاوره (کارشناسی ارشد و دکتری) به صورت روزانه بروزرسانی می شود.

بررسی اثربخش آموزش مهارت های زندگی بر استرس و افسردگی و کاهش علائم بیماری افراد مبتلا به اولسر معده
مقایسه آموزش مدیریت استرس بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر و افراد مبتلا به بی نظمی های گوارشی
بررسی اثر بخشی تکنیک های آرامش بخش بر کاهش تنش هیجانی و بهبود افسردگی در زنان خانه دار ...
بررسی اثربخشی تکنیک های ذهن آگاه بر کاهش استرس و بهبود عملکرد مثبت در دانشجویان
بررسی اثر بخشی آموزش نحوه مدیریت رفتارهای چالش انگیز بر بهبود فعالیت های آموزشی و افزایش شادکامی در دانش آموزان دارای نقص جسمانی
مقایسه اثر بخشی تحلیل رفتار کاربردی (ABA) و حفظ رفتار مثبت ( PBS) بر سازگاری اجتماعی و شادکامی کودکان گوشه گیر
بررسی اثر بخشی آموزش ارتباط عملی (FCT) بر تکانشگری و مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال
بررسی اثربخشی آموزش برنامه مداخله خانوادگی مثبت به والدین بر حل مسئله و سازگاری اجتماعی کودکان
بررسی عوامل اجتماعی و فردی بدرفتاری جنسی در ...
بررسی رابطه جرأت ورزی و عزت نفس با کنترل عاطفی والدین در کودکان قربانی آزار جنسی
رابطه بین بازداری هیجانی و پریشانی عاطفی با عزت نفس در کودکان قربانی آزار جنسی
بررسی مقایسه رابطه عدم تحمل ناکامی و تکانشگری با خشونت خانوادگی علیه کودکان در مادران مجرد و متاهل
بررسی مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی به والدین و آموزش مهارت های زندگی به فرزندان بر کاهش بدرفتاری دانش آموزان در مدرسه
بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر خشونت والدین علیه فرزندان
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
بررسی نقش رسانه های عمومی در تصویر سازی از زن و مرد در خانواده و رابطه آن با خشونت خانوادگی ...
بررسی نقش واسطه ای بدرفتاری خانوادگی در رابطه پویایی خانواده و رابطه والد فرزندی در ...
رابطه حمایت خانوادگی و فدرت والدین با بدرفتاری با کودکان در ...
رابطه بین یادگیری اجتماعی و بازداری احسایات با خشونت خانوادگی در ...
بررسی رابطه تعارض و عملکرد خانوادگی با خشونت خانوادگی در ...
بررسی رابطه بین قدرت زناشویی و عدم تحمل ناکامی با خشونت خانوادگی در ...
ارتباط بین مشاهده خشونت توسط کودک و بوجود آمدن مشکلات رفتاری و عاطفی در ...
رابطه بین تحریک پذیری و لکنت زبان کودکان با خشونت خانوادگی در ...
بررسی خشونت خانوادگی و ویژگی های شخصیتی کودکان با نقش واسطه ای رابطه والد فرزندی
بررسی رابطه مهارت حل مسئله و لذت بردن از کار با خلق نوآورانه در دانشجویان نخبه ...
مقایسه تفکر فرایندهای اولیه و ثانویه و جانشین سازی احساسات در دانشجویان دارای اختراع و دانشجویان عادی
مقایسه تفکر فرایندهای نخستین و خلاقیت در کودکان با والدین هنرهای تجسمی و کودکان عادی
بررسی کاربرد فرایند نخستین و نماد پردازی در شعر فارسی دوره معاصر (مطالعه موردی شاعر ... )
بررسی رابطه پرخاشگری و تفکر فرایند نخستین و نقاشی خلاقانه دانش آموزان مقطع متوسطه اول ...
رابطه افکار خلاقانه با دگرگونی های فکری و آسیب های روانی در دانشجویان ...
بررسی رابطه اختلال افسردگی دو قطبی و اقدام به خودکشی با تفکر خلاق در ...
مقایسه اختلالات عاطفی و خلاقیت تفکر در دانشجویان مخترع و دانشجویان عادی در دانشگاه های ...
مقایسه عاطفه مثبت و کیفیت تجربه احساسی در سلبریتی ها و مردم عادی ...
مقایسه تاثیر آموزش حل مسئله و روش های آزمون و خطا در یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول در ...
مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان اتیسم و کم توان ذهنی ...
مقایسه حافظه کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان متوسطه اول شهر ...
مقایسه حافظه کوتاه مدت و بلند مدت و تمرکزحواس نوجوان پسر دارای مهارت در بازی شطرنج و غیر آن
مقایسه نقش حافظه عملی و هوش کلامی در یادگیری دروس زبان عربی و انگلیسی مقطع متوسطه اول
رابطه بین موفقیت در کارآفرینی و جرأت ورزی با استرس در ...
بررسی رابطه نگرانی هوشیارانه و سازگاری حرفه ای با موفقیت شغلی در مدیران شرکت های خصوصی منطقه ...
مقایسه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با اضطراب در کارکنان اداره ...
رابطه بین سبک زندگی و سن با استرس و افسردگی در شهرستان ...
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود فشار خون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان
بررسی میزان ابتلا به آنفولانزای سرماخوردگی و رابطه آن با استرس و افسردگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ...
مقایسه استرس مزمن و کیفیت زندگی در افراد دبابتی و و افراد دچار آسم
مقایسه رابطه بین میزان استرس و نوع دیابت در زنان و مردان مبتلا به دیابت در شهر ...
بررسی رابطه سردرد های مزمن با استرس و افسردگی در زنان خانه دار شهر ...