بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی (ارشد و دکتری)

بانک موضوعات پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه  ارشد و دکترای روانشناسی تربیتی (ارشد و دکتری) در این صفحه بروزرسانی می شود.

رابطه بین وسواس و  مشکلات عاطفی با  فوبیای خاص در کودکان 5 تا 7 سال ...
بررسی رابطه وسواس با رفتارهای پرخطر و اعتیاد در نوجوانان ...
مقایسه خود نظم دهی و استرس و خودپنداره در بیماران دارای  اختلال شخصیت وسواسی (OCPD) و اختلال وسواس (OCD)
مقایسه  اختلال بدشکلی بدن و اختلال خوردن و در کودکان دارای اختلال وسواس  و  کودکان مبتلا به افسردگی
بررسی رابطه بین فرار از مدرسه و اختلالات یادگیری با اختلال وسواسی در دانش آموزان مقطع ابتدایی
بررسی مقایسه ای رابطه  باورهای خرافی با اختلال وسواسی در کودکان و بزرگسالان در ...
بررسی رابطه  مشکلات خواندن با انگیزه پیشرفت و عزت نفس  در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ...  
بررسی اثر بخشی  روش های تدریس مستقیم بر  یادگیری درس علوم در دانش آموزان مبتلا به مشکلات یادگیری
مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و آموزش مبتنی بر راهبرد مستقیم بر مشکلات یادگیری دانش آموزان شهر ...
بررسی اثر بخشی  روشهای تدریس مستقیم بر مشکلات یادگیری و پیشرفت تحصیلی و مهارت ارتباطی دانش آموزان ...
مقایسه    مشکلات یادگیری   و  علاقه به یادگیری  در روش های تدریس دانش آموز محور  و  روش های تدریس معلم محور در ...
بررسی اثر بخشی  راهبردهای تدریس مؤثر و برنامه مدیریت رفتار بر پیشرفت تحصیلی و خود مدیریتی دانش آموزان بیش فعال ADHD در شهر ...
بررسی اثربخشی   آموزش اصلاح رفتار شناختی CBM بر   مشکلات یادگیری  و  تکانشگری دانش آموزان بیش فعال مفطع ابتدایی شهر ...
بررسی اثر بخشی آموزش اصلاح رفتار شناختی CBM بر تغییر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر ...
مقایسه اثر بخشی  درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برکیفیت زندگی و تنظیم هیجان زوج های ناسازگار شهر...
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و نشخوار فکری در کارمندان ...
بررسی اثر بخشی  شیوه درمانی پذیرش و تعهد بر همدلی و مهارت های اجتماعی و حل مسئله در دانش آموزان ...
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر اضطراب در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد  و  افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری  در شهر ...
بررسی اثر بخشی  مداخلات درماندگی خلاقانه بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در افراد دارای اقدام به خودکشی در شهر ...   
بررسی اثر بخشی  روش درمانی پذیرش و تعهد بر ارتقای سلامت روانی کارکنان اداره ... شهر ...
پیش بینی  درک اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموز بر اساس بهره هوشی در مقطه متوسطه اول دخترانه شهر ...
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر مفهوم سازی اطلاعات و تفکر منطقی و درک روابط اجتماعی کودکان اتیسم در ...